marine-portraits.de - REPUBLIC OF KOREA NAVY - DESTROYER - CHUNGMUGONG YI SUN-SIN-CLASS - KDX-II

Auswahlseite

ZERSTÖRER CHUNGMUGONG YI SUN-SIN DDH-975
Datenblatt